Безплатна доставка, при поръчка над 100€

Безплатна доставка, при поръчка над 100€

Право на отказ

Имате правото на отказ, описано по-долу, ако направите поръчката си при нас като потребител, т.е.за цели, които предимно не са нито вашата търговска, нито вашата независима професионална дейност:

Инструкция за отмяна

Имате право да оттеглите този договор в рамките на четиринадесет дни, без да посочвате причина. Срокът за анулиране е четиринадесет дни от деня, в който вие или трето лице, посочено от вас, което не е превозвачът, са взели стоката във владение.

За да упражните правото си на отказ, трябва да се свържете с нас

BG MARKET RODINA
Berlin lughafenstr.17
Germany
Website: https://rodinashop.de
Email: info@rodinashop.de
Phone number: +49 175 7788078

чрез ясно изявление (напр. писмо, изпратено по пощата, факс или имейл) на вашето решение за отказ от този договор. Можете да използвате приложения формуляр но това не е задължително.

За да спазите срока за анулиране, е достатъчно да изпратите известието си за упражняване на правото си на анулиране преди изтичането на срока за анулиране.

Последици от оттеглянето
Ако се откажете от този договор, ние ще ви предоставим всички плащания, които сме получили от вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от избора на различен вид доставка от най-евтината стандартна доставка, предлагана от нас ), да бъдат погасени незабавно и най-късно в рамките на четиринадесет дни от деня, в който получим известие за разваляне на договора. За това погасяване използваме същите средства за плащане, които сте използвали за първоначалната транзакция, освен ако с вас не е изрично уговорено нещо друго; В никакъв случай няма да Ви бъдат начислени такси за изплащането.

Можем да откажем връщането, докато не получим стоките обратно или докато не предоставите доказателство, че сте изпратили стоките обратно, в зависимост от това, което се случи по-рано.

Трябва да върнете стоките незабавно и във всеки случай не по-късно от четиринадесет дни от деня, в който сте ни информирали за прекратяването на този договор. Срокът е спазен, ако изпратите стоката преди изтичането на срока.

Вие поемате преките разходи за връщане на стоката.

Трябва да платите за загуба на стойност на стоките само ако тази загуба на стойност се дължи на обработка, която не е необходима за проверка на естеството, свойствата и функционалността на стоките.

Изключване и изтичане на правото на отказ
Правото на отказ не се прилага за договори

  • за доставка на стоки, които могат бързо да се развалят или чиято дата на използване бързо ще бъде надвишена;

Правото на отказ изтича преждевременно в случай на договори

  • за доставка на запечатани стоки, които не са подходящи за връщане поради съображения за опазване на здравето или хигиената, ако техният печат е отстранен след доставката;

  • за доставка на стоки, ако те са били неразделно смесени с други стоки след доставката поради техния характер;

Формуляр за анулиране
(Ако искате

да анулирате договора, моля попълнете този формуляр и ни го изпратете обратно.) 

BG MARKET RODINA
Berlin lughafenstr.17
Germany
Website: https://rodinashop.de
Email: info@rodinashop.de
Phone number: +49 175 7788078

I / с това отменяме сключения от мен / нас договор за закупуване на следните стоки, поръчани на

/ получени на

_________________________________________

Име на потребителя (потребителите)

_________________________________________

Адрес на / потребителят (ите)

_________________________________________

_________________________________________

Подпис на потребителя (потребителите)

_________________________________________
(само в случай на уведомяване на хартия)

Дата

_________________________________________