...

Безплатна доставка, при поръчка над 100€

Безплатна доставка, при поръчка над 100€

Условия за доставка

Доставките се извършват в картонени кутии до всички точки на федерална република Германия с изключение на продуктите от категория “ЗАМРАЗЕНИ ПРОДУКТИ“

При тази категория се предлага доставка само и единствено на територията на град Берлин.

Продуктите от всички останали категории ще бъдат изпратени чрез избрана от собственика спедиторска фирма в рамките на 1-4 работни дни след получаване на плащането. 

Можете да намерите актуален преглед на разходите тук

В зависимост от фирмата, времето за доставка е 1-4 работни дни от доставката до съответния пункт за доставка на избраната от собственика компания Ако доставката е забавена по изключение, ние ще се свържем с клиента веднага след като узнаем за забавянето, но преди крайния срок от 30 дни, и ще получим неговото съгласие за по-късна доставка. 

Ако не сте съгласни, имате право да се откажете от договора.

Безплатна доставка се предлага в случай на покупка на обща стойност 100€ или повече само и единствено ако клиента е избрал опцията за безплатна доставка.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.